Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że

od dnia 01.03.2017r. do 06.03.2017r. do godz. 15.00

będą przyjmowane:

Wnioski  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Polityki  Społecznej

wydatkowania środków KFS w roku 2017:

 

a) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

(wykaz kodów PKD)

 

b) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Barometr zawodów 2017 powiat piaseczyński

Informacja sygnalna za I półrocze 2016)

 

c) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wniosek musi być złożony co najmniej 30dni przed terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

O środki z KFS może ubiegać się Pracodawca, którego siedziba w powiecie piaseczyńskim znajduje się co najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których wniosek dotyczy wykonują prace na terenie powiatu piaseczyńskiego.

 

Kształcenia w ramach KFS powinno dotyczyć szkoleń zawodowych

UWAGA:

  • Wnioski pozostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku;
  • Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:
  •  niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
  • niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • Wnioski złożone po zakończeniu naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;
  • Wnioski należy składać w sekretariacie (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20) w godzinach: 8.30-15.00

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 09.02.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 2985