Nabory wniosków prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Dla pracodawców i przedsiębiorców

 

 

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.     

Dofinansowanie zatrudnienia dla osób 50+

brak naboru w 2018r.

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

 2.     

 Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

15-16.02.2018r.

Pokój nr 13

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3169,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-p.html

 3.     

Doposażenia stanowiska pracy w ramach RPO WM (EFS)

Brak naboru w 2018r.

 

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

          4.

 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

(FP)

14-18.05.2018r.

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

               

          5.

Doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)   Więcej informacji tutaj
               6.

 Grant na telepracę

Brak naboru w 2018r.

Doradca klienta lub pok. nr 13 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

 7.     

 Prace interwencyjne   

od 15.02.2018 do wyczerpiania środków

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3174,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-oraz-o-przyznanie-jednorazo.html

 

               8.

 

Prace interwencyjne     RPO WM (EFS)

 

    od 02.01.2018       do wyczerpania środków

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3132,Informacja-o-naborze-wnioskow-w-2018-r-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-w-r.html

9.    

 Refundacja  składek  społecznych

od 15.02.2018 do wyczerpiania środków

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3174,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-prac-interwencyjnych-oraz-o-przyznanie-jednorazo.html

10.     

Staż

 

Więcej informacji tutaj

 

              11. 

  Staż w ramach POWER (EFS)

   od 05.02.2018r.       do 21.02.2018r.

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

 

              12. 

 Staż w ramach
RPO WM (EFS)

od 02.01.2018r.
do 15.01.2018r.

 

 

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2884,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-lat-i-pow.html

 

              13. 

Staż dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON

 

Więcej informacji tutaj

              14.  Świadczenia aktywizacyjne Brak naboru w 2018r.

Doradca klienta lub pok. nr 13 

kliknij aby uzyskać więcej informacji

  

 

 

 Dla osób bezrobotnych

Lp.

 Program

 Termin składania wniosków

 Szczegółowe informację nt. programu

1.

Bon stażowy

Brak naboru w 2018r.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

 

 

2.

Bon na zasiedlenie

od 15.02.2018r. do wyczerpania środków

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

3.

Bon zatrudnieniowy

Brak naboru w 2018r.

 

Doradca klienta lub pok. nr 11

kliknij aby uzyskać więcej informacji

4.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (FP)

    Wrzesień 2018r.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

5.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WM (EFS)

od 28.02.2018 do wyczerpania środków

Więcej informacji tutaj

6.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER (EFS)

od 01.03.2018 do wyczerpiania środków

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

7.

Dotacje na podjecie działanosci gospodarczej dla osób niepełnosprawnych (PFRON)

 

Więcej informacji tutaj

8. Studia podyplomowe Brak naboru w 2018r.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

 

9. Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki Brak naboru w 2018r.

 

 

Więcej informacji tutaj

 

 

 

10. Szkolenia w ramach FP  

 

Więcej informacji tutaj

 

 

11. Szkolenia w ramach
PO WER (EFS)
    od 05.02.2018r.       do wyczerpania środków

Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html

12. Szkolenia w ramach RPO WM (EFS)

    od 17.01.2018       do wyczerpania środków

Więcej informacji tutaj

Informacja o naborze:

http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2885,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-RPO-WM-.html
13. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (PFRON)  

Więcej informacji tutaj

14. Bon szkoleniowy Brak naboru w 2018r.

Doradca klienta lub pok. nr 13

 kliknij aby uzyskać więcej informacji

 

Metryka strony
Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 21.02.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 30842